Filosofie

Creativiteit in woord, beeld en denken

Fantasie is belangrijker dan kennis - Albert Einstein

Citaat van Albert Einstein

We hebben allemaal unieke talenten en een eigen kijk op de wereld om ons heen. We doen indrukken op, observeren en leren, ontdekken en verzinnen, praten en luisteren, we denken en doen – en dat vaak de hele dag door.

Als we onze talenten, visie en ervaringen kunnen combineren tot onze eigen, unieke mix, dan zijn we het gelukkigst. Om dit te kunnen herkennen en te kunnen leven, is volgens ons creativiteit nodig. Creativiteit maakt ons flexibel in ons denken en handelen. Zodat we keuzes kunnen maken in plaats van klakkeloos nadoen wat anderen ons hebben voorgedaan.

Creativiteit is veel meer dan „lekker kunstzinnig bezig zijn“. Het heeft ook veel met denken te maken, met dingen van diverse kanten kunnen bekijken, met het kunnen innemen van verschillende perspectieven, met net buiten je comfort-zone kunnen gaan. Het is het pad durven nemen, dat nog niet verkend is, het is „onmogelijke“ puzzels willen en kunnen oplossen, de uitdaging met plezier en zelfvertrouwen aangaan.

Over creativiteit valt heel veel te zeggen. Dat zullen we in de loop der tijd ook vast doen, want we willen je graag informeren over dingen die van belang zijn voor een gelukkig en authentiek leven.

Omdat we vooral ook mooie dingen voor kinderen willen maken, is het voor ons van uitermate groot belang juist die dingen in onze producten te stoppen, die kinderen op een creatieve, speelse en kwalitatieve manier helpen hun talenten te ontdekken, zich te ontplooien en een persoonlijke, unieke manier van expressie te leven.

Uitgeverij die blauwe GiRAFFE - logo

Uitgeverij
die blauwe GiRAFFE

Ons logo

Natuurlijk is onze filosofie vooral in onze producten zichtbaar. Maar ook het logo vertelt al het een en ander over onze uitgangspunten. Dit is waar we voor staan, dit is het filter waarmee  we bekijken of producten in ons programma passen.

De GiRAFFE

Een volwassen giraffe bereikt met de kop een hoogte van zo’n 5.30 meter. Ze kan hierdoor zowel zien wat er dichtbij gebeurt, als bekijken wat er zich verder weg zoal afspeelt. Zelfs een jonge giraffe kan dit al, want bij de geboorte is dit prachtige dier al rond de twee meter groot.

De giraffe heeft ook vaste bodem nodig en is gedwongen met al haar voeten op de grond te blijven. Een realistische tante dus.

De verbinding tussen „de kop in de wolken“ en „met de voeten op de grond“ maakt het ons gemakkelijker met een realistisch idealisme te leven. Deze combinatie tussen werkelijkheid en fantasie, tussen droom en daad, tussen realiteit en idealen wil uitgeverij „die blauwe GiRAFFE“ ook in haar activiteiten leggen.

Het blauw

Blauw is de kleur van water en lucht en symboliseert daardoor datgene wat alle mensen verbindt en wat ieder van ons nodig heeft. De golfbeweging van het leven is hierin aanwezig, net zoals de luchtigheid waarmee we verschillende thema’s willen benaderen.

We vermijden diepgaande onderwerpen zeker niet. De pedagogische dimensie is in alles terug te vinden. Maar het hoeft er niet duimendik bovenop te liggen. We willen in onze producten en diensten een bijdrage aan de ontwikkeling van het leven van kinderen – en later ook volwassenen – leveren op een speelse, creatieve manier, die recht doet aan de natuurlijke ontdekkings- en ontwikkelingsdrang van kinderen.

In de producten die voor volwassenen bedoeld zijn, is deze dimensie ook terug te vinden, zij het op een ander wijze. We zoeken naar de essenties en doen een impliciet appel op de mogelijkheid tot reflectie van eigen doen en denken. Ook hier willen we een bijdrage leveren aan ontplooing en het versterken van de eigen talenten en authenticiteit.

Het groen

Groen staat bij ons voor het „geestelijk voedsel“, dat we met onze producten willen aanbieden.

Na het dichtslaan van een boek, als het boek „uit“ is, zou het verder moeten gaan. Het wil uitnodigen er over na te denken, te praten, of zelf aan de slag te gaan. Schrijven, tekenen, schilderen, plastische activiteiten, vertellen… alles wat we een uiting kan zijn van wat het boek heeft teweeg gebracht, is prachtig. Door te reflecteren en zelf een vorm te kiezen, komt de eigenheid van ieder persoon tot zijn recht.

Het geel 

Met het geel van de zon verwijzen we naar warmte en licht, naar energie puur. Gevoel (warmte) en kennis en ontwikkeling (er gaat me een licht op) zijn twee van de belangrijkste criteria waar we bij de keuze van onze producten rekening houden.

Kwaliteit en diversiteit

Je bent geinteresseerd in kinderen en boeken. Dan bent je het vast met ons eens: Kinderen hebben recht op een kwalitatief en uitgebreid aanbod. Hiermee kunnen ze zich ontwikkelen tot creatieve en evenwichtige mensen.

Kinderboeken kunnen daaraan een belangrijk steentje bijdragen. Zoek je net als wij…

 • naar kwaliteit in inhoud en vormgeving
 • naar net dat beetje meer dan een mooi verhaal met een leuk plaatje
 • naar boeken die tonen dat plezier en ontwikkeling hand in hand gaan

Dan heeft die blauwe GiRAFFE een verrassing voor je: je hebt gevonden wat je zoekt, want…

die blauwe GiRAFFE maakt boeken…

 • die je leest en beleeft…
 • die je niet dichtslaat als je ze uit hebt…
 • die je laten nadenken…
 • die maken dat je actief wordt…
 • die je uitdagen creatief te denken…
 • die je ook uitdagen creatief te handelen…
 • die je vooral leest voor je plezier…
 • die je tegelijkertijd doen groeien…
 • die voor kinderen en andere volwassenen gemaakt zijn…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn
Leuk voor je vrienden? Deel!