Privacy

De privacy van onze bezoekers, lezers, leden en klanten heeft bij die blauwe GiRAFFE de hoogste prioriteit.

Daarom hebben we het volgende vastgelegd:

  • Alle informatie die u aan die blauwe GiRAFFE verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. We spreken hier met name over informatie die u geeft ivm het aanvragen van nieuwsletters, toegang tot een afgeschermd deel van de website, klanteninformatie e.d., dus informatie die u direct aan ons geeft. Als u een antwoord geeft op een artikel, een bijdrage levert die zichtbaar is op de website of op een andere manier een handeling uitvoert die iets openbaar maakt of die zichtbaar wordt op de website, doet u dit uiteraard bewust en voor eigen verantwoording.
  • We vragen u in sommige gevallen naar persoonlijke gegevens, bv in de webshop of bij aanmelding voor een activiteit of het invullen van een formulier. We geven hierbij altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor het uitvoeren van de actie waar je om hebt gevraagd, om je relevante informatie te verstrekken en te informeren over gerelateerde onderwerpen, producten of diensten of ter evaluatie hiervan. Als je hier bezwaar tegen hebt, neem dan svp contact met ons op.
  • Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is voor de dienstverlening, zoals het uitvoeren van de bestellingen (we geven bij grote bestellingen bijvoorbeeld uw adres aan TNT of vergelijkbare organisaties door, die de artikelen bij u moet brengen). Wanneer we op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn de gegevens te verstrekken, vervalt deze geheimhoudingsplicht.
  • Uw persoonlijke gegevens worden  opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is en zorgvuldig beveiligd tegen onbevoegde toegang en openbaarmaking.
  • We bewaren uw persoonsgegevens in principe zolang het nodig is om het doel te realiseren. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.
  • Als u zich als lid of gebruiker van onze website heeft aangemeld, kunt dit te allen tijde via de website met onmiddellijke ingang ongedaan maken.
  • Als lezer van een nieuwsbrief of andere per e-mail verstrekte informatie kunt u zich altijd met onmiddelijke ingang afmelden via de link onderaan de email die u ontvangt.
  • Als u zich wilt afmelden en u weet niet zo goed hoe, neem dan gerust contact met ons op, dan helpen we u. Uw wensen zijn voor ons heel belangrijk. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van alle gegevens en als u daarbij hulp nodig heeft, laat het ons dan svp weten.
  • We bewaren uiteraard facturen en bestelinformatie (wettelijk verplicht).
  • De webshop heeft een ssl-certificaat, herkenbaar aan het voorvoegsel „https://“ in het adresvak van de browser en aan het slotje. Hierdoor wordt een speciale beveiliging ingevoegd, die maakt dat gegevens tussen uw computer en onze webshop op een veilige en beschermde manier wordt uitgewisseld.

Voor  het privacybeleid en de inhoud van websites waarnaar we middels links verwijzen, voor bijdragen van derden bv in commentaren of bijdrages in het ledendeel van deze website en voor het privacybeleid van websites waarvan we inhoud weergeven om u te informeren – zoals maar niet beperkt tot sociale media integraties – nemen we geen verantwoordelijkheid. Zie voor verder informatie onze Disclaimer.